Túr-mix privát Webáruház - Főoldal

Kosár tartalma:
0 db termék

Warning: number_format() expects parameter 2 to be long, string given in /templates_c/hu/%%77^774^774BE9C9%%index.html.php on line 79
.- Ft értékben

Adatvédelmi nyilatkozat

A http://www.tur-mix.hu/ honlap és privát webáruház üzemeltetője Takács Gabriella magánszemély (lakcím: 9600 Sárvár, Kertekalja utca 68., a továbbiakban: adatkezelő) ezúton kijelenti, hogy a honlap és webáruház üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. A törvény által előírt tájékoztatási kötelezettségnek az alábbiakban teszünk eleget:

1. A regisztráció során megadott személyes adatok

A regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, (továbbiakban: Avtv.) 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Az adatok megadása önkéntes, azok vonatkozásában az adatkezelő az adatok kezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A regisztráció során az Avtv. 2. § 2. pontja szerint különleges adatok megadását nem kérjük.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelésének jogalapja az 1995. évi CXIX. Törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről (Dmtv.).

A regisztráció során felvett adatokat kizárólag hírlevél küldése és szerződéses feladatok teljesítése végett tároljuk és használjuk fel, azokat a törvényben meghatározott esetek (pl. bűncselekmény) kivételével harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződéses feladat teljesítéséhez alvállalkozó (pl. kiszállítás) bevonása szükséges. Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveinket tudomásul véve beleegyezik, hogy az adatkezelő az általa megbízott alvállalkozónak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat (szállítási név, cím, telefonszám) átadja. Az adatokról az adatforgalom ellenőrizhetőségének biztosítása céljából nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartást az adatátvétel, illetve az adatátadás évét követő ötödik év végéig megőrizzük.

3. Az adatok elérhetősége, módosítása, töröltetése

Rendszerünkbe Ön regisztrált felhasználóként felhasználóneve és jelszava segítségével a sikeres regisztrációt követően bármikor be tud lépni, onnan érvényes rendelést tud feladni, vagy adatait módosíthatja, törölheti.A regisztrációját az adatkezelőnek küldött e-mail üzenet formájában Ön bármikor töröltetheti is. Az adatkezelő vállalja, hogy a regisztráció törlését 1 munkanapon belül végrehajtja.

4. Bejelentés

A fenti adatok kezelését az 1992. évi LXIII. törvény 30 §-a alapján nem kell bejelenteni a Magyar Köztársaság Adatvédelmi Biztosának adatvédelmi nyilvántartásába.

5. Egyéb rendelkezések

Egyebekben a felek közötti kötelezettségek és jogok tekintetében a Ptk. és a 17/1999. Korm. r. szabályai az irányadók.

6. Általános vásárlási feltételek

Az Ön által vásárolt áruk eladója a:
Túr-mix privát webáruház

 • Cím: 9600 Sárvár, Kertekalja utca 68.
 • Személyes átvétel napjai: csütörtök, péntek, szombat, vasárnap.
 • Postára adás napjai: csütörtök, péntek, szombat.
 • Tulajdonos: Takács Gabriella magánszemély
 • Lakcím: 9600 Sárvár, Kertekalja utca 68.
 • Bankszámlaszám: 11600006-00000000-75353568 Erste Bank
 • Számlatulajdonos: Takács Gabriella
 • Telefonszám: 06-30-913 0 814, hívható: csütörtök, péntek, szombat, vasárnap.
 • E-mail: info.turmix@gmail.com

7. Egyéb feltételek

 • 7.1. Személyes adatait, amelyeket a vásárlás során megad, és amelyek a vásárlás során jutnak az Eladó birtokába, az Eladó rögzíti, és titkosan kezeli azokat harmadik személynek a rendelések teljesítéséhez szükségeseken kívül át nem adja.
 • 7.2. Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Egyedül, a Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolóktól.
 • 7.3. Az Eladót nem terheli felelősség az Interneten küldött, vagy fogadott adat elvesztése, az internetes hálózatban bekövetkező működési hiba miatt, ami megakadályozhatja a zavartalan működést, valamint nem felelős a szoftver, a program, vagy más technikai hiba miatt bekövetkezett semmilyen hiányosságért. Az Eladó az ezzel/ezekkel kapcsolatos minden (kártérítési) felelősségét kizárja, amit a Vevő a regisztrációval kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.
 • 7.4. Az Eladó a mindenkori üzletpolitikájának megfelelően módosíthatja a termékek árait és a vásárlás feltételeit. Bármely módosítás, abban az időpontban lép életbe, amikor on-line megtalálható az áruház oldalain. A változások idején az áruház rövid időre zárva van.

Letöltés

Adatvédelem és Általános Szerződési Feltételek letöltése PDF formátumban.

A file megnyitásához szükséges ingyenes Adobe Acrobat Reader letölthető innen: Adobe Acrobat Reader